Auto-erotiek SIGLogo(t)

“Eh? Wat?!”.
Je bent normaliter de eerste die ontdekt dat je lichaam seksueel actief wordt.
Het produceert andere hormonen; je krijgt een menstruatie, of een ochtenderectie.
“Ehhh? Wat?!”.

Afhankelijk van de mensen waar je mee omgaat wist je wel of niet dat dit ging komen.
Misschien wist je op enige manier ook al wąt er dan ‘zou komen’. “Ahh, Dat”.
In elk geval: nu weet je waarover het gaat; ‘je voelt het ‘aan den lijve’.
Wat er meestal toe leidt dat je beter wilt begrijpen wat het is dat je voelt; en hoe dat voelt.

Dan ontdek je al snel dat je lichaam kennelijk dient als een soort van gevoelsversterker.
NIet overal - maar vooral daar waar je die menstruatie/erectie het eerste ontdekte.
Mogelijk dat je dit met je vrindinnetjes of je vriendjes kan bespreken, en overleggen.
Maar eerst is het natuurlijk zaak om te weten waarover je het hebt; wat je bedoelt, wat je voelt.

Dan ontdek je, met wat verkenning, vanzelf hoe je die gevoelend kan versterken.
Als kind had je al door dat er niet zoiets bestaat als een “kinderveilige sluiting”.
Je morrelde net zolang door, experimenteerde, probeerde, totdat de fles open ging.
En dan heb je de poppen aan het dansen; waarom is dat met zelf-seks ook?

Daarvoor is in feite geen enkele reden: zelf-seks is een natuurlijke eerste fase van ontdekking.
Je probeert en experimenteert, en ... op een gegeven moment ben je daarin verdraait handig.
Inderdaad, je ontdekt ook dat, als je staat. je handen juist - heel specifiek - “daar” landen.
Het is niet verbazingwekkend dat iedereen dit daarom ontdekt: alle mensen leren masturberen.

Goed, het woord masturberen, of vingeren, klinkt onaangenaam; niemand bedacht wat beters.
Omgekeerd geeft het duidelijk aan dat de Romeinen dit lang geleden al deden en beschreven.
Immers Eskimo’s hebben veel woorden voor sneeuw; Bedouļnen hebben veel woorden voor zand.
Maar hoeveel woorden leer je om je seksuele beleving in detail te kunnen communiceren?

Vreems als het lijkt, spreken we weinig over seks en seksuele beleving.
Ik heb het nietover de frusto macho mannekes die reppen over wat ze zouden willen beleven.
Ik heb het over de seksuele beleving zelf: de pure lijfelijke intense eigen ervaring.
Die speelt zich af in het lichaam, in lichaamstaal: dat staat buiten alle woorden.

Maar het is toch goed om het hierover te hebben.
Want leren masturberen is een natuurlijke beleving.
Het is ook maar alleen de eerste fase van die beleving.
Na de ontdekking, en de verkenning, kan je je ervaringen met anderen delen.

Fase 1 is daarin de ontdekking - en het vanzelf leren masturberen.
Fase 2 overleg je je ervaring met je kameraadjes; met mogelijk homoseksuele beleving.
Fase 3 is de constaterin dat mannen en vrouwen elkaar daarin perfect complementere.
Fase 4 is de sluitende ontdekking: dat je een heel andere bewustzijnstoestand kan beleven.

Maar het begint, altijd, met je eigen ontdekking van je seksuele beleving.
Het is dan ook belangrijk om te weten waarover je het hebt; wat dit betekent.
Het is normaal dat je dit, van nature, beoefent.
Daardoor weet je zelf het beste hoe je lichaam reageert.

Let wel, Fase 1 is van nature een korte voorbijgaande fase.
Je ontdekt, overlegt met je kameraadjes, ontdekt, en leert de kunst van het vrijen.
Daarvandaan ervaar je vanzelfsprekend het belang van wederzijs orgasme.
Met daarmee de bewustzijnsverruiming - mensheidbeleving - die dat kan geven.

Echter, in deze kul’tuur is dat wat we vaak niet zien gebeuren.
Scholieren zitten in de schoolbanken op het moment dat de puberteit uitbreekt.
In plaats van leren vrijen, ben je dan bezig met leren en lezen.
Vandaar dat scholieren zoveel praten over kut en lul en pezen en kezen.

Immers, als je iets niet aan den lijve kan beleven; dan kan je het alleen bespreken.
Onze kultuur zit voor van uitingen van frustratie van seksuele onderdrukking.
Scheldwoorden zijn vaak de enige manier, zegt Freud, om het principe alsnog te beleven.
Echter, die gefrustreerde beleving is ontkoppeld van de eschte beleving; en tegengesteld.

De hele porno-industrie wordt daar gigantisch rijk aan.
Des te rijker daar waar pornografie door anderen wordt verboden.
Let wel, pormografie is een uitvinding van de Engelsen in de Victoriaanse era.
De rijken mochten zich privé aan seks vergapen; voor de armen werd het verboden.

Vingeren en masturbatie is van nature een korte voorbijgaande periode: je leert vrijen.
Kan dat niet (wordt het ‘verboden’) dan leidt dat tot seksuele frustratie.
Dat leidt tot onvrede, aggressie en geweld.
Zie maar: onze hele ku’tuur lijkt in de puberteit te zijn blijven steken.

 

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Orgasme] [Auto-erotiek] [Homo-erotiek] [Hetero-erotiek] [Transcendentie] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: