Het Oude verhaal SIGLogo(t)

Het vergt een priester on een prostituë te verfoeien”.
Deze uitspraak raak de essentie van héél veel sociale problemen.
Een (celibataire) priester wil mensen vertellen hoe ze zich ‘moeten gedragen’.
Een prostituée leert/help mensen on zichzelf optimaal gezond natuurlijk te beleven.

Indertijd ontmoette ik een wjze vrouw die eerder in haar leven prostituée was.
Voor haar was het, toen (als émigrée), de beste manier om te kunnen overleven.
Tegelijkertijd, zei ze, wist ze dat veel mannen hulp nodig hebben: rust, liefde, sex.
Zij was in die zin zich nog volbewust van het belang van de Initiatie Priesteres, van vroeger.

Later heb ik, om dat te vieren en uit te leggen, een compact verhaal geschreven.
De titel is “In Praise of Prostitutes”: het gaat over het belang van de sexuele inwijding.
Maar ook over de bepalende rol van de vrouw: voor welke man willen zij een kind baren?
Welke man leeft zo deugdzaam, en voorbeeldig, dat ze daar vervolg aan willen geven?

Het verhaal maak dan ook een vreemde draai, halverwege.
Daar zien we dat mannen vrouwen begonnen te domineren.
Sindsdien is onze samenleving in feite een ‘verkracahtingskultuur’ geworden.
Het is nodig, en hoog tijd, om dat te genezen.

Vandaar niet alleen dit verhaal (ter diagnose) maar ook deze webzaait (als therapie).
“Prijs de Prostituée” is de Nederlandse vertaling van “In Praise of Prostitutes”.
De boodschap is: ‘hoeren’ zijn ‘prostituées’zijn ‘courisanes’ zijn “initiatie priesteressen”.
“Het ‘probleem’ met prostitutie ligt niet bij de hoeren, maar bij de priesters”.

Vandaar dat dit verhaal is opgenomen op deze webzaait.
De boodschap van de hele webzaait is: Sex is a Self Solving Solution”.
Sex is een natuurlijk gegeven; wat je zelf kan, moet, leren be-leven.
Dat gebeurt niet via verhalen; dat ontwikkelt zich vanuit ervaring.

De culturen waar sex vrij wordt beleefd, en besproken, zijn volkomen vreedzaam.
Echter: seks biedt meer: een hoger niveau van beleving van bewustzijn.
Vandaar dat de priesteressen de jonge mannen daarin een inwijding gaven.
Het is kenmerkend dat in de ‘heksenjacht’ de kerken deze traditie wilden uitroeien.

Echter, ook in andere culturen is dit allemaal al heel lang bekend: sex is gezond.
Momenteel is er in Europa al meer interesse in de Tantra Yoga - en haar sexuele beleving.
Nog minder bekend - maar meer diepgaand - is de Taoistische sexuele traditie.
Terwijl bij de Sjamanen sex vaak een basis standaard onderdeel is van de hele training.

Ik herinner me een gesprek met een man die vanuit Afrika naar Europa was gekomen.
Hij was nog steeds verbaasd over de sexuele problemen en frustratie van de Europeanen.
Elke jongeling in zijn stam leerde steevast om de sexuele beleving te kunnen reguleren.
Seks is geen drijfveer voor ons leven; het is een oerkracht waarmee/waardoor we leren leven.

In de andere delen van de webzaait wordt uitgelegd hoe sex tot volbewustzijn kan leiden.
Kenmerkend daarin is dat we de dierlijke driften daarin kunnen/leren overstijgen.
In ons lichaam is een evolutie, van 1) Cellulair, 2) Vegetatief, 3) Animaal, naar 4) Mensheidbewustzijn.
De sexuele initiatie was bij uitstek bedoeld om dat, vanaf het begin, centraal te stellen.

Dit verhaal vat dat als een sprookje samen.
Het begint met een jongeling die op weg gaat naar de Tempel.
Daar krijkt hij zijn initiatie, en kosmische ervaring.
Dat neemt hij mee voor zijn verdere leven.

 

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Seksuele Inwijding] [Het verval] [Vier voordrachten] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: