Homo-erotiek SIGLogo(t)

In een gezonde samenleving praten mensen over hun individuele beleving; ook hun seksuele beleving.
Pubers die voor het eerst seksuele aandrang ervaren, vergelijken hun ervaringen met hun vriendjes danwel vriendinnetjes; meestal eerst met hun eigen sekse, in het zoeken naar herkenning.
In veel gevallen leidt dat niet alleen tot een beschrijving van ervaring, maar ook een vergelijking van technieken.
In die zin is homo-erotiek - seks samen met seksegenoten - een te verwachten fase in the ontwikkeling naar seksuele bewustwording.

Homo-erotiek is een vorm van auto-erotiek: masturbatie.
Het geeft de fysieke fysiologische prikkeling; mogelijk zelfs een verslaving aan ‘genotshormonen”.
Maasr het leidt niet tot de daaropvolgende meer subtiele fase (3): van elektromagnetische koppeling.
Want in ons lichaam zijn de fysieke, fysiologische en elektrische fasen voorbouw voor de vierde fase mens(heid)-bewustzijn.

Gefrustreerde seksuele ontwikkeling door ‘wetten’

In veel kul’turen wordt seksuele omgang in grote/grove mate door ‘wetten’ bepaald.
Die wetten zijn niet bepaald door gezonde lichaamsbeleving, maar door ‘moraal’, dus opinies.
Het gevolg is dat toegang tot de andere sekse in de praktijk vaak geblokkeerd wordt.
De normaliter voorbijgaande 2e fase wordt dan gestagneerd of geblokkeerd: “homoseksualiteit”.

Daarin spelen fysiologische en psychologische factoren en grote rol; net als in de hele puberteit.
In de puberteit leert iedereen het eigen lichaam op een andere manier beleven, nu ‘met sekshormonen’.
Maar dat verandert ook de hele psychologische en sociale beleving: de omgang met andere mensen.
Dat is overigens exact de opzet van de puberteit: je seksualiteit met andere mensen te beleven.

Gefrustreerde seksuele ontwikkeling door ouders

Vaak groeien kinderen op in een vertekende sociale omgeving: de ‘familiebband’.
Vaak is er een enorm stoorveld tussen de vader en de moeder; vaak door verstoorde seksuele beleving.
Daarin wordt de onvrede op de kinderen geprojecteerd; dat is uitgebreid bekend en onderzocht.
In de medische boeken las ik zo: “dominante moeders hebben anorexe dochters en homofiele zonen”.
In beide gevallen gaat het erom dat het vrouw-zijn, of het contact met vrouwen,  als bedreigend wordt ervaren.
Door anorexie voorkomt een meisje haar borstgroei, en menstruatie; en ‘wordt geen vrouw”(‘moeder’).
Door homoseksualiteit vermijdt een jongen herleving van zijn ervaring met ‘vrouwen’ (zijn moeder).
Overigens is dit op veel manieren ook in de mythen der oudheid beschreven... (Oedipus (Achnaten), Elektra (Tiye).)

De restrictie in bereikbaarheid van de andere sekse is vaak bepalend voor sociale en culturele/kul’turele ontwikkeling.
Herders/jagers die samen toeven ver van de vrouwen van hun stam; kostscholen, ‘celibataire’ priesters.
Het seksuele surogaatcontact, met andere mannen, dieren, kinderen of masturbatie (het zijn allemaal vormen van masturbatie) is een manifestatie van compensatie.
Die compensatiedrang stopt, zodra er geen embargo is op de sexuele beleving met de andere sekse,

Om die reden wordt hier verder niet ingegaan op homo-erotiek.
Het volstaat om aan te geven dat het vaak een natuurlijke procesfase is.
Het is het vergelijken van ervaringen van soortgenoten; seksegenoten.
Maar fysiologisch en psychologisch is het de interactie tussen de seksen die de meerwaarde biedt: transcendentie.

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Orgasme] [Auto-erotiek] [Homo-erotiek] [Hetero-erotiek] [Transcendentie] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: