SexySeks1 SIGLogo(t)

Seks is niet Sexy

“Waarom is sex niet sexy?”
“Waarom is sex zo vaak zo misvormd, zo onbegrepen?”
“Waarom is sex, nog steeds (nog steeds!), een taboe?”
“Waarom is sex geen probleem, maar een oplossing?”

Deze vragen komen in deze presentatie aan bod.
Het is een sessie van een serie, “Hardop denken”.
Het gaat om een serie van onderwerpen, die belangrijk zijn voor onze beleving; en ons leven.
Deze presentatie over Seks/Sex, is deel van het Holoversity project: “Sex is a Solution”.

Vanzelfsprekend is een preesentatie als dit een paradox.
Juist seks/sex gaat om persoonlijke beleving, voorbij elke beschrijving.
Juist in seks is dat verschil te beleven.
Juist in seks is dat verschil te beschrijven…

In deze eerste presentatie gaat het vooral over het principe van Seks.
Er is volop ruimte voor het stellen van vragen, over seks als beleving.
Vanuit mijn opleiding tot arts zijn op veel vragen antwoorden te geven.
Maar sex gaat veel verder, verder dan artsen begrijpen en beschrijven.

Deze eerste presentatie is bedoeld om een eerste indruk te geven.
Het is en algemene inleiding in algemene basale principes, zoals Laser.
Het is een open uitnodiging om deze verkenning te vervolgen.
Doe je mee? Laat dan ook weten welk vervolg gewenst is…

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Seks =/= Sexy] [Kerken en Kerkers] [Lichaamsbeleving] [Mensheidbeleving] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: