SexySeks1 SIGLogo(t)

Overzicht van de 4 bijeenkomsten

Deel 1 gaat over het natuurlijke principe van polariteit in schepping; in ons geval: vrouw en man.
We zien dat de vrouw de spil is van de mensheid; de man biedt complementairte variatie-informatie.
We gaan in op het verschil tussen objectieve beschrijving (seks) en subjectieve beleving (sex).
Het doel is om de twee te kunnen integreren, in het bewustzijn van hun betekenis in hetuniVersum.
Deel 2 gaat over het vermeende probleem van sex/seks; waar we zien dat het in de natuur steeds een oplossing is.
We zien dat het heeft te maken met de poging van een kleine groep mensen die zo een grote groep willen domine(e)ren.
Daarin speelt ook mee dat die andere mensen dat laten gebeuren, en dus hun eigen beleving ont-kennen.

Deel 3 gaat overhet leren van je lichaam wat sekx/sex is; dat is per definitie met een ander, en op basis van lichaamstaal.

Deel 4 gaat over de optimale/ideale seksuele beleving.
Alweer: het is gebaseerd op lichaamstaal, en dus op het be-leven van onszelf overstijgende levensprocessen.
Seks is een oplossing voor het voortbestaan van de soort; en in die zin heel onpersoonlijk.
Maar juist daardoor kan je in jezelf de ervaring van de hele soort beleven; in wat heet een goddelijke ervaring.
Veel van wat gezegd werd over god, beschrijft de integrale beleving van ons lichaam.
Sex is een natuurlijke manier om dat te ervaren; en so te beleven wat het is om mens te zijn, Ún vertegenwoordiger van de mensheid.

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Seks =/= Sexy] [Kerken en Kerkers] [Lichaamsbeleving] [Mensheidbeleving] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: