SexySeks1 SIGLogo(t)

De Bedoeling

Dit is een eerste presentatie, een introductie van het onderwerp, Sex/Seks.
Je kan in deze bijeenkomst je vragen stellen; op papier als je dat verkiest.
Misschien zijn niet alle antwoorden in dezebijeenkomst te geven.
Ze kunnen wel in vervolgbijeenkomsten, of persoonlijk consult, worden besproken.

Persoonlijke consulten zijn via Skype te verzorgen (€0.50/minuut), op aanvraag.
Aanvragen zijn in te sturen via :  consult @ integralegeneeskunst . Nl

In deze presentatie komt an bod dat Seks een natuurlijk gegeven is.
In het bestuderemn van seks, zien we hoe alle vormen van leven daarin zijn verbonden.
Aan bod komt dat seks, celdeling, de voedselketen en ons leervermogen van leven n geheel is.
Meer interessant is dat we via sex onze omgeving en elkaar anders be-leven (Ubuntu).

Het is goed om seks op een meer basale manier te begrijpen.
Seks wordt al eeuwen lang gebruikt om mensen te manipuleren.
Vroeger ging dat vooral via de kerken; tegenwoordig via advertenties.
In beide gevallen wordt geprobeerd om jouw leven voor jou te bepalen.

In het Nederlands is het mooi dat bevrijen verwant is aan bevrijen.
Seks is een manier om je eigen uniekheid (met anderen) te beleven.
“Sex” is daarij verwant aan “Gezellig”: jezelf in samenzijn met anderen te beleven.
Iedereen kan dat aan den lijve beleven; in je eigen lichaam.

In ons lichaam is te zien wat seks is en hoe het werkt.
We kunnen zien hoe het te maken heeft met hormonen en bewustzijn.
We kunnen zien dat seks verslavend kan zijn; en hoe dat oplost.
Vooral, we kunnen er zelf mee leren omgaan.

En van de dingen die daarin meespeelt is het vertrouwen van het lichaam.
Veel van wat over seks en het lichaam wordt gezegd, isniet hoe we dat beleven.
Het gaat erom om weervan het lichaam te leren wat seks is, als beleving.
Daarin hebben we temaken met het seksleven van dieren, planten en microben.

Vandaar dat het verhaalbegint bij het ontstaan van het universun, en leven.
Vooral gaat het over de ontwikkeling van microben naar plant, dier en mens.
Belangrijk daarin is dat seks van belang is vor de mensheid; niet voor de mens.
In seks overstijgen we, per definitie, onze persoonlijke beleving.

In ons lichaam kan seks daarom een middelzijn voor genezing.
In onze relaties kan seks een methode zijn voor beter begrip.
In onze samenleving kan seks een middel zijn voor beter vertrouwen.
In ons leven kan sex een weg zijn voor veel verdergaand bewustZijn.

In deze presentatie komen 4 onderdelen aan bod
 Seks als natuurlijk gegeven (het verhaal van Jaap van der Wal)
 Seks en hormonen (het verhaal van Helen Fisher)
 Seks en bewustzijn (het verhaal van Todd Murphy)
 Sex en beter leven (het verhaal van Mantak Chia)

Stel je vragen, schrijf ze op, lever ze in of maak een afspraak…
De presentatie is het gemakkelijkste te beluisteren zoals het aanhoren van een sprookje.
Veel van de informatie is ongekend of ongekend: het gaat voorbij aan wat je al weet.
Het gaat niet om het verhaal (‘seks’) maar om ‘sex”, je beleving; het is wat je ervan maakt.

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Seks =/= Sexy] [Kerken en Kerkers] [Lichaamsbeleving] [Mensheidbeleving] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: