SexySeks1 SIGLogo(t)

sekxs1-012

Seks is een natuurlijk gegegeven.
Planten tonen het verschil van seks ten opzichten van klonen.
Dieren laten zien dat sex op veel manieren is te beleven; en warom een penis zo interessant is (DNA selectie).
Mensen hebben daarin een veel meer bewuste beleving; als persoonlijke en sociale beleving.

Seks is van belang voor het voortbestaan van de mensheid.
Sex verlengt niet jouw leven, maar dat van de mensheid.
Sex kan echter wel je leven verlengen; zeggen de Taoïsten.
Het gaat daarin echter niet om de beschrijving (Seks) maar (Sex) de beleving.

Seks is een oplossing, géén probleem.
Seks ontwikkelt zich bijmensen op hetmoment dat hun ziel wordt ontwikkeld.
Lichaam, leveving, bezieling en geest zijn daarin bio-logisch verbonden.
Seks is nooit een persoonlijke beleving: het gat om be-leving met een ander.

“Specifically the Private Parts, are meant to be shared”…
De beschrijving is een bijkomend gegeven, NA de beleving.
De bescrhijving komt van een ander, en geldt voor een ander.
Wat weten we van Seks, en hoe is dat te gebruiken voor Sex, de beleving?

Startpunt is wat we van de natuur kunnen leren (Jaap van der Wal).
Vanuit de planten beleven we de betekenis van hormonen (Helen Fisher).
Vanuit de dieren beleven we neuronen en zelf-bewustzijn (Todd Murphy).
Dat is samen te brengen tot de belichaming van sex; de beleving (MantakChia).

Er is een directe relatie tussen sex en religie; je lichaamis je tempel.
Jij bent de paus, priester(esse): de belichaming van Schepping op Aarde.
In schepping geef je leven an jebeleving,en leert omgaan met de gevolgen.
Seks is één van de directe vormen waarin je dit in le leven kan beleven.

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Seks =/= Sexy] [Kerken en Kerkers] [Lichaamsbeleving] [Mensheidbeleving] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: