SexySeks1 SIGLogo(t)

Verhaaltjes ...

De hele presentatie is bedoeld om te kunnen beluisteren ‘als een verhaaltje’.
Het is de beste manier om de veelheid van informatie ontspannen op te nemen.
Het verhaal is ookniet bedoeld om het zo te ‘leren’, maar om je eigen gedachten te vormen.
Dat is overigens ook de essentie van zelf: optimale zelfbeleving, in interactie met een ander.

We hebben een directe beleving van onze omgeving; ook van wat we zien en lezen.
Bij onderzoekblijkt onze beleving van woorden zoals ‘god’ en ‘sex’ directe respons te geven.
Zoals internetpornografie de samenleving lat zien: datzelfde effect hebben ook … plaatjes.
Via plaatjes enverhalen kunnen we onze wereldbeelden (in ons hoofd) delen.

In deze presentatie zijn er vierverhalen die goed zijn om te vertellen.
Het gaat om directe seksuele beleving.
Enerzijds gaat het over seks als inwijding, en bevrijding.
Anderzijds gaat het erom in te zien hoe dat gebeurt in ons lichaam.

Het eerste verhaal gaat overeen seksuele inweidinvan een jongeling, in de tempel.
Het tweede verhaal laat zien dat het nietgaat om mane en vrouw,maar sperma en ei.
In ons lichaam is te zien wat de essentie van seks is: conceptie; deelname in schepping.
Het vierde veerhaal gaat over de manier waarop sex tot superbewustzijn kan leiden.

In deze introductiepresentatie worden de verhaaltje gepresenteerd, maar niet uitgewerkt.
Het doel is dat iedereen kan weten dat deze informatie er is, en dat je ermee kan werken.

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Seks =/= Sexy] [Kerken en Kerkers] [Lichaamsbeleving] [Mensheidbeleving] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: