SexySeks1 SIGLogo(t)

Verhaal 2 - Het Scheppingsverhaal

Basaal is het verhaal van het universum als hologram.
Daarin is er een interactie tussen een laserstraal en een golfveld.
Het vraagt om een vermogen van abstract denken – onze cellen doen dat altijd.
In het samenspel tussen eicel en sperma zien we hoe de principes werken, in ons lichaam.

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Seks =/= Sexy] [Kerken en Kerkers] [Lichaamsbeleving] [Mensheidbeleving] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: