SexySeks1 SIGLogo(t)

Beschrijving is niet hetzelfde als beleving

Waarom gaat het?
Om beschrijving (Seks) te relateren aan beLeving (sex).
Van een beschrijving wordt niemand wijzer.
Het gaat erom dat je het tot leven brengt.
Juist in sex ervaar je dat het gaat om ont-moeten

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Seks =/= Sexy] [Kerken en Kerkers] [Lichaamsbeleving] [Mensheidbeleving] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: