SexySeks1 SIGLogo(t)

Relateer Subjectief en Objectief

Pauline Cornelisse schrijft: “Seks is niet sexy” (“Taal is echt zeg maar mijn ding”).
Er is een groot verschil tussen seks en sex.
Het gaat om taalgebruik: Sex is, zeg maar, “Amerikaans”.
Seks is, om het zo maar te zeggen. ‘Nederlands”.
Het gaat om het verschil tussen beschrijving en beleving.
Dat is het verschil tussen klassieke wetenschap, en wetenschap van leven.
Seks is dan het symbool voor de beschrijving; sex voor onze belkeving.
In ons lichaam ervaren we hoe, dat, we de twee kunnen scheiden/verbinden.
In deze presentatie gaat het om de verbinding tussen beide.
Het gaat om hetverbinden van wetenschappelijk inzicht met beleving.
Het gaat ook om de verbinding tussen informatie en materie in ons lichaam.
Maar het gaat ook, vooral, over onze belevingvan anderen, en onze omgeving.
Marlene Dietrich wordt geciteerd met haar uitsprak over seks en moraal.
“In America sex is an obsession; everywhere else seks is normal”.
 Seks/Sex is, wordt, al heel lang gebruikt om mensen te manipuleren.
Dit wordt vooral gedaan door kerken, onderwijs, en politiek.
Seks wordt op allerlei manieren gebruikt om je leven te bepalen.
Advertenties schakelen je bewustzijn uit door op seksrespons te appelleeren.
Kerkpolitiek schakelt je vrije keuze uit door jee aan seks te verplichten/verbinden.
Kortom, op verschillende manieren wordt geprobeerd je vrije keuze via seks te bepalen.
Juist in seks hebben we te maken met de relatie tussen  mens en mensheid.
Juist in seks zien we de biologie, biologica, van het overbruggenvan verschillen.
Juist in sex zien we hoe informatie en materie één zij’; materie als drager van informatie.
Juist in sex zien we dat het niet gaat om opinie: elk levend wezen ‘doet het’.
In ons lichaam kunnen we zien wat sex/sek is, en hoe ‘het werkt’.
In ons lichaam beleven we dat ons lichaam ook dier is,m en plant, en microbe.
In ons lichaam beleven we de verbondenheid tussen lichaam en bewustzijn, in sex.
In ons lichaam vinden we de sleutel om ons mens zijn te overstijgen, tot Mens(heid) zijn.
Deze presentatie is een beschrijving: het gaat dus over seks.
Deze presentatie is niet een directe beleving: het is geen sex.
Deze presentie is een uitnodiging om seks beter te begrijpen.
Dat geeft je de mogelijkheid om sex in je eigen even beter te beleven.
Het verhaal gaat over de universele betekenis van seks; zoals gesteld door Walter Russel.
Het verhaal gaat over de rol van hormonen voor onze seksuele beleving: Helen Fisher.
Het verhaal gaat over de relatie tussen sex en bewustzijn (en de studie van Todd Murphy).
Het verhaal gaat over de beleving van sex in je lichaam, en ons leven.

Seks en Sex is een natuurlijk gegeven: dat is waardoor we ontstaan en bestaan.
Seks en sex zijn veel meer universeel dan we gewoonlijk leren.
Op het internet is te zien dat seks/sex steeds meer beleefd wordt
Vandaar dat het leuk is om seks te begrijpen om sex te beleven.

Deze presentatie is een Essay; het is een verhaal.
Uitgangspunt was een ‘inhoudsopgave’ die ik opstelde voor mijzelf.
Ik wil in dit leven niet slechts mijn lleven beleven, maar ook begrijpen.
Dus heb ik een zlefstudieomgeving opgezet, de holoversity; waar iedereen in kan meeedoen.

De presentatie Sexy Seks is een verkenning: wie wil aan dit onderzoekmeedoen?
Startpunt is het begrip dat Seks =/= Sexy; de beschrijving =/= de beleving.
In ons lichaam zien we dat seks altijd op sex is gebaseerd; neschrijving volgt na beleving.
Vandaar de open uitnodiging, om seks als universeel gegeven te beleven.

Seks is een oplossing; seks is geen probleem.
Voor de natuur is seks een uitstekende oplossing: het is leervermogen van leven.
Voor de cultuur is seks een probleem, omdat het mensen autonoommaakt.
Via sex kan je je universele (bewust)zijn beleven – vandaar dat kerken seks reguleerden…

De sekuele revolutie is een onderdeel van een sociale zelfbevrijding.
Grappig, dat woordspel: van zelfbevrijing naar zelfbevrijding.
Het gaat niet alleen over “baas in eigen baarmoeder’, maar ookbaas in eigen lichaam.
Sex geeft de mogelijkheid to beleving van volbewustzijn; in je eigen leven.

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Seks =/= Sexy] [Kerken en Kerkers] [Lichaamsbeleving] [Mensheidbeleving] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: