Transcendentie SIGLogo(t)

Zonder transcendentie is elke vorm van seksuele beleving een vorm van masturbatie.
Solomasturbatie, masturbatie meu/op/in seksegenoten, masturbatie in/op/met de andere sekse.
Het is expliciet te dien in de pornu-industrie, waar copuleren betaald wordt; en geregisseerd.
Het is een handeling voor eigen voldoening; die heeft niets te maken met een partner.

Vanzelfsprekend staat dit los van een gevoelsrijke en liefdevolle beleving met andere mensen.
Het is echter handig om liefde en seks niet te verwarren (het gaat ook om andere hormonen).
Het is wel relevant om een duidelijk onderscheid te maken tussen (samen) masturberen, en transcendente ervaring.

Het is fascinerend hoe die transcendentie is gebaseerd op het samenspel van celbewustzijn, vetgetatief systeem, animale beleving, en mens-bewustzijn.
Het is ook kenmerkend dat de opbouw van het orgasme vier fasen doorloopt: 1) fysieke stimulans, 2) neuronale respons, 3) hormonale reactie, en 4) bewustzijnsverandering.
Het is de relatie tussen anatomie, fysiologie, regulatiesysteem, en informatie-integratie.

Fascinerend is dat we hier hetzelfde zien als de relatie van materie met moleculen met atomen en fotonen.
In het samenspel tussen de sexen gaat het ook oner 1) eigenheid, 2) vervloeiing, 3) transformatie, en 4) transcendentie.
Zoals de fotonen de verbinding vormen tussen de atomen, zo is fase 4 ook de overstijging van de persoonlijke beleving.

Afrikaanse trommelspelers kennen ritmen om met de Ongeborenen te communiceren.
SOmmige vrouwen, en enkele mannen, hebben contact met kinderen, voor hun conceptie.
Er zijn (geheime) elektronische apparaten die het mogelijk maken om met de overledenen te communiceren.
Ons gewone bewustzijn is uitermate beperk, maar er zijn andere vormen van bewustzijn, die we kunnen gebruiken.

Als je zou moet kiezen (elektronisch, dummen of vrijen), waar zou je dan voorkiezen?
Is het niet opvallend, dat vrijen de optie is die zich van nature aandient?
Is het niet intrigerend, dat juist (aangehouden) orgasme, dit andere bewustzijnaansprekt; activeert?
Het geeft te denken: kennelijk is dit de natuurlijke weg om je - als mens - bewust te worden van de mensheid.

Dąt is het principe van de overstijgende, “Transcendente”, ervaring.
De directe weg om te leren functioneren als mens in de mensheid.
Je kan daarmee de mensheid in jeelf als mens ervaren.
Daardoor wet je intuitief op welke maniet je unieke wezen daarin optimaal inpast.

Het light voor de hand dat de puberteit de juiste tijd is om dat te ervaren.
Ook biologische: de lichamen zijn gezoend en hopelijk nog omgestoord.
Ook sluit het aan op de vier fasen van menswording: 1) baby, 2) kind, 3) puber, 4) volwassen.
Een puber met een baby leert vanzelf en snel om autonoom en soeverein (zelf-leven-bepalend) te worden.

Juist in de pubertijd zijn de hormonen volop in beweging.
Het katalyseren van een orgasme activeert daarmee krachtige frequenties.
Juist tussen man en vrouw is de elektromagnetische polariteit belangrijk.
Daardoor ontwikkelt zich, als het goed is, een nieu veld van informatie integratie.

Net als bij de atomen, zijn het de fotonen die het verband leggen met de omgeving.
In de materie, gaan alle stromnegn va fotonen in atomen gepaard met sprongen va atomen.
Elektronen springen binnen atomen; fotone springen tussen atomen.
Via fotonenvelden is de samenhang van atomen, moleculen, materie bepaald; ook in ons lichaam.

Tegenwoordig is wat meer bekend over de rol van fotonen in ons lichaam en leven.
Het is en veel snellere, en veel meer integrale communicatie, dan elektronisch.
De elektronische regulatie bepaalt de fysiologie (chemisch) en de anatomie (fusiek).
Het is niet verrassend dat het lichtveld (de aura; een hologram) bepalend is voor onze gezondheid.

Opvallend is dat we juist dat zien in deopbouw van orgasme.
Erste fysiek, dan neuronen, dan hormone, en tenslotte bewustzijn.
Dat betekent ook dat de laatste fase het doel is; zoals Taoisten, Tantristen en Sjamanen beweren.
Orgasme is slechts een middel om een ander niveau van bewustzijn te bereiken; van mens, als mensheid.

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Orgasme] [Auto-erotiek] [Homo-erotiek] [Hetero-erotiek] [Transcendentie] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: