Vier voordrachten SIGLogo(t)

Seks is levensbepalend, ... voor de mensheid.
Veel mensen ervaren seks als een probleem.
In feite: seks is een oplossing, voor de mensheid.
Vier presentaties ontvouwen vier basisgedachten.

 1. Startpunt is het verschil tussen de objectieve beschrijving en de subjectieve beleving van seks.
  Daarin wordt “seks” gebruikt voor de objectieve beschrijving, “sex” voor de subjectieve beleving.
 2. Vervolg is de vraag: waarom wordt seks in onze samenleving als een probleem ervaren?.
  Dat is niet door toeval; het is met opzet, voor de grootschalige manipulatie van mensen.
 3. In ons lichaam zien we dat seks een natuurlijk aspect is van ons lichaam, en ons leven.
  Dat geldt niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze psyche en sociale beleving.
 4. De betekenis van seks is vooral voor het voortbestaan van de soort - de mensheid.
  Maar ... sex geeft ons ook de mogelijkheid om dat in onszelf te beleven: transcendente beleving.

De presentaties maakten gebruik van plaatjes; die in de volgende bladzijden te zien zijn.
De beschrijvingen worden nog toegevoegd.
De volgorde van de afbeeldingen wordt nog opnieuw gerangschikt.
“Werk In Uitvoering”.

 1. “Sexy Seks”
  Subjectieve Beleving vs. Objectieve Beschrijving
 2. “Ongelooflijk”
  enkele mensen maken van seks een probleem
 3. “PsychosomaSeks”
  De oplossing is te vinden IN ons lichaam
 4. “De Kunst van Sex”
  De oplossing is alleen-samen te beleven
           (niet voor alleen-zamen)
NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Seks =/= Sexy] [Kerken en Kerkers] [Lichaamsbeleving] [Mensheidbeleving] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: