Voorwoord SIGLogo(t)

Waarover gaat dit verhaal? Bewuste beleving van samenleving

“Seks is een natuurlijke weg naar gezondheid, en een gezonde samenleving”.
Dat is wat heel veel verschillende oude culturen op heel veel manieren hebben beschreven.
Seks, en puberteit, zijn bij uitstek bedoeld om je eigen leven te leren bepalen; in de mensheid
Waarom is dat wat we hier niet beleven? Doordat mensen mensen proberen te controleren.

Sex is een oplossing, géén probleem

Deze webzaait is bedoeld als remedie.
Hier vind je uitleg waarom seks gezond en normaal  is.
Maar ook, waarom sommigen je dat niet willen laten beleven...
De opbouw van deze webzaait is aangegeven in dit overzicht:

Welkom bij deze webzaait Sexy Seks.
Tijdens mijn opleiding tot arts ontdekte ik dat seks veel mensen ongelukkig en ongezond maakt.
Ik besloot te kijken wat daaraan te doen was.
Na vier lezingen over het onderwerp, onstond deze webzaait: “Sexy Seks”.

“Sexy Seks”, want “Seks is niet Sexy” (aldus cabaretière Pauline Cornelisse}
Seks is de beschrijving van de beschouwing van wat seks is.
Sexy is de beleving van de ervaring van wat sex is.
Maar juist in sex, gaat het om de combinatie van beleving en ervaring.

De belangrijkste constatering in Sexy Seks is dat ons onderwijs systeem ongezond is.
Onze samenleving is in de puberteit blijven steken’; met een obsessie voor seks en geweld.
Dat heeft te maken met honderden jaren seksuele onderdrukking door de kerken.
Maar het heeft er ook me te maken dat pubers in schoolbanken zitten, wanneer hun lichaam wil sexen.

Sex is een heel bijzonder gegeven; het begint op het moment dat je ontdekt dat je vrouw of man bent.
Maar dan geeft je lichaam ook aan dat die beleving incompleet is: seks heeft de tegenhanger nodig.
Via masturbatie (eventeel homofilie) komt compulatie, en daarna seksueel volbewustzijn.
Dat laatste is fascinerend: in orgasme kan je, als mens, je één zijn met de mensheid ervaren.

Vandaar dat in deze webzaait orgasme in feite centraal staat; de vier lezingen werken daar naar toe.
In orgasme kom je, als het goed is, tot een transcendente ervaring (“mens = mensheid”); ‘organsme’.
Dat is beter te ervaren als je meridianen in balans zijn, en je denken onverstoord is.
Dat is wat in Taoisme, Tantrisme en Sjamanisme al eeuwen geleden is beschreven.

Dat is, neem ik aan, waarom de  kerken seks onder embargo stelden.
Enerzijds wilden ze niet dat werkers, slaven, steeds in het veld lagen te vrijen.
Maar anderzijds kan je in vrijen, in sex, een god-ervaring ervaren.
“Het is slecht voor de concurrentie als iedereen weet dat je paus bent”.

In ons lichaam is te zien dat Seks natuurlijk en normaal is.
Het bijzondere aan seks is dat je dat alleen met een seksuele partner kan beleven.
Het gaat daarbij, bij uitstek, om een gezonde balans tussen de seksuele partners.
Voor de transcendente ervaring gaat het specifiek over de relatie tussen beide sexen: vrouw en man.

Opgenomen in dit verhaal is een tekst die ik al heel lang heb geschreven, “In Praise of Prostitutes”.
(Ik hoop nog steeds dat iemand daar de schilderingen bij gaat maken...)
Het is een verhaal over een jongeling, lang geleden, op weg naar zijn seksuele initiatie, in de tempel.
En hoe dat principe, voor geld, werd verloederd: de titel is “De Lof der Hoeren”; de tempel’hoeren’.

In onze samenleving lijkt dat nog niet zo goed te zijn begrepen: het belang van inwijdeing.
“Porno” is een woord wat in Victoriaans ENgeland werd ingevoerd, nat het ontdekken van Pombeï.
In het oude Pompeï, blek, waren erotische afbeeldingen aan de muren normaal.
Internet porni is, in die zin, een herleving van een normale, heel oude traditie.

Er is echter een groot verschil: is die erotische afbeelding gekoppeld aan gezonde beleving, of ervan ontkoppeld?
Er is veel informatie te vindenover prornografir verslaving; verslaving aan masturbatie.
Het is één van de vele vormen van verslaving van onze samenleving; en ongezond.
Terwijl een gezonde seksuele/sexuele beleving juist genezend is voor mens en mensheid.

Het gaat dus vooral om de integrale beleving van sex; in plaats van seks.
Seks is de ontkoppelde variant; de beschrijvende beschouwing.
Sex is de persoonlijke, en transpersoonlijke, ervaring van de beleving.
Het doel van dit verhaal is om dat verschil in beeld te brengen; en te kunnen beleven.

 

ALLE AFBEELDINGEN OP DEZE WEBZAAIT ZIJN OP HET INTERNET GEVONDEN.

NavLeft NavUp NavRight
[Sexy Seks] [Voorwoord] [Untitled93] [Het Oude verhaal] [Vier voordrachten] [Orgasme] [Doe Het Zelf]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: